VSAD
VSAD
车规级数字功放电感

磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。

二合一结构。

优化设计实现高音质和低失真。

低耦合,电感间的串扰最小。

处理高瞬态电流峰值而不饱和。

工作温度:-55℃ ~ +155℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

VSAD0660
VSAD0660
VSAD0660
VSAD0660
VSAD0660
VSAD0660
VSAD0660
查看该系列
VSAD0880
VSAD0880
VSAD0880
VSAD0880
VSAD0880
VSAD0880
VSAD0880
查看该系列
VSAD1010
VSAD1010
VSAD1010
VSAD1010
VSAD1010
VSAD1010
VSAD1010
查看该系列