CSAG
CSAG
一体成型电感

磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。

一体成型结构,超低蜂鸣噪音。

低损耗,高效率,应用频率宽。

轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。

低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。

工作温度:-55℃~+155℃(包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSAG0420
CSAG0420
CSAG0420
CSAG0420
CSAG0420
CSAG0420
CSAG0420
查看该系列
CSAG0518
CSAG0518
CSAG0518
CSAG0518
CSAG0518
CSAG0518
CSAG0518
查看该系列
CSAG0530
CSAG0530
CSAG0530
CSAG0530
CSAG0530
CSAG0530
CSAG0530
查看该系列
CSAG0718
CSAG0718
CSAG0718
CSAG0718
CSAG0718
CSAG0718
CSAG0718
查看该系列
CSAG0724
CSAG0724
CSAG0724
CSAG0724
CSAG0724
CSAG0724
CSAG0724
查看该系列
CSAG0730
CSAG0730
CSAG0730
CSAG0730
CSAG0730
CSAG0730
CSAG0730
查看该系列
CSAG0740
CSAG0740
CSAG0740
CSAG0740
CSAG0740
CSAG0740
CSAG0740
查看该系列
CSAG0750
CSAG0750
CSAG0750
CSAG0750
CSAG0750
CSAG0750
CSAG0750
查看该系列
CSAG1030
CSAG1030
CSAG1030
CSAG1030
CSAG1030
CSAG1030
CSAG1030
查看该系列
CSAG1040
CSAG1040
CSAG1040
CSAG1040
CSAG1040
CSAG1040
CSAG1040
查看该系列